Paulan Jalkaterapia

Jalkaterapia

 

Jalkaterapia on erikoisala, joka keskittyy alaraajojen hyvinvointiin, toimintakyvyn arviointiin sekä iho- ja kynsiongelmien hoitoon. Jalkaterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää jalkojen terveyttä sekä parantaa asiakkaan elämänlaatua. Tämä saavutetaan monipuolisilla jalkaterapian menetelmillä, jotka vaihtelevat jalkojen ihon ja kynsien perushoidoista aina monimutkaisempiin biomekaanisiin analyyseihin ja apuvälineterapiaan.

Jalkaterapian Hyödyt

 

Jalkaterapian avulla saadaan monenlaisia hyötyjä henkilöille, joilla on alaraajojen toimintoihin, ihoon tai kynsiin liittyviä ongelmia. Jalkaterapian hyötyjä ovat mm.:

 

  • Kivun lievittäminen ja toimintakyvyn parantaminen

  • Jalkojen yleisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla vakavampien ongelmien, kuten jalkahaavojen ehkäisy

  • Toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen erityisesti ikääntyneillä ja diabeetikoilla

Mitä kaikkea jalkaterapeutti tekee?

 

  1. Alaraajojen Toimintakyvyn Arviointi: Jalkaterapeutti arvioi asiakkaan alaraajojen toimintoja ja toiminnallisuutta, kuten virheasentoja, lihasepätasapainoa ja liikeratojen poikkeavuuksia. Arvioinnin avulla määritellään tarpeelliset hoitotoimenpiteet yhdessä asiakkaan kanssa.
  2. Jalkojen Ihon ja Kynsien Hoito: Jalkaterapeutit ovat koulutettuja hoitamaan erilaisia jalkojen iho- ja kynsiongelmia, kuten kovettumia, känsiä, paksuuntuneita- ja sisäänkasvaneita kynsiä. Säännöllisesti toteutettu jalkojenhoito auttaa ennaltaehkäisemään vakavampien jalkaongelmien kehittymistä ja uudelleensyntyä.
  3. Alaraajojen Toimintoja Tukeva Hoito: Toimintoja tukeva hoito sisältää mm. hierontaa, pehmytkudosten mobilisointia ja erilaisten terapeuttisten jalkaharjoitteiden ohjaamista. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään parantamaan jalkojen verenkiertoa, lievittämään kiputiloja ja lisäämään alaraajojen nivelien liikkuvuutta.
  4. Jalkojen Terveyttä Edistävä Hoito: Jalkaterapeutti antaa asiakkailleen neuvoja ja ohjeita jalkojen omahoidosta, oikeanlaisista kengistä ja päivittäisistä jalkaharjoitteista. Omahoito ja jalkaharjoitteet ylläpitävät jalkojen terveyttä ja ennaltaehkäisevät jalkaongelmien syntyä.
  5. Apuvälineterapia: Tämä kattaa erilaisten apuvälineiden, kuten yksilöllisesti valmistettujen pohjallisten, silikoniortoosien ja kevennysten käytön. Näiden avulla voidaan korjata virheasentoja, vähentää jalkojen kiputiloja ja hoitaa sekä ennaltaehkäistä kovettumien ja känsien sekä jalkahaavojen syntyä.

Hoidon Suunnittelu ja Toteutus

 

 

Jalkaterapian hoito ja toteutus suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Jokainen hoitosuunnitelma on yksilöllinen ja perustuu asiakkaan tarpeisiin ja elämäntilanteeseen. Hoitosuunnitelma voi sisältää lyhytaikaisia hoitotoimenpiteitä akuutteihin jalkaongelmiin tai pitkäaikaisia hoitosuunnitelmia perus jalkojenhoidosta aina kroonisten kiputilojen hoitoon. Jalkojenhoidon käyntivälit vaihtelevat muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. 

Jalkaterapeutti (AMK)

 

 

Jalkaterapeutti (AMK) on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut alaraajojen toimintakyvyn arviointiin, hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Jalkaterapeutin työssä yhdistyvät monipuolinen tietämys anatomiasta, fysiologiasta, biomekaniikasta ja erilaisista hoitotoimenpiteistä, joiden avulla pyritään parantamaan asiakkaiden jalkojen terveyttä ja elämänlaatua. Tämän takia jalkineilla, pohjallisilla, seisoma-asennolla, kävelytyylillä ja omahoidolla on suuri rooli jalkaterveydessä. Taikanappia jalkaongelmien parantamiselle ei ole. Hoito vaatii kärsivällisyyttä, säännöllistä jalkaterapiaa, omahoitoon sitoutumista ja toisinaan moniammatillista yhteistyötä.

 

 

 

Lue lisää miten, jalkaterapia toteutuu kotikäynnillä: